Koolitus 01.03.2017  
 
 Avaleht
 Nõustamine ja teenused
 Koolitus
 Koolituskalender
 Registreerimine


 
Soome tööohutuskaardi (Työurvallisuuskortti) koolitus
Koolitusluba nr 6240HTM
8 tundi

KOOLITUSE EESMÄRK:
Tutvustada Soomes kehtivat tööohutusalast seadusandlust ja ohutusnõudeid töötamisel ühisel töökohal. Koolituse läbimisel väljastatakse tööohutuskaart, mis on nõutud töötamisel Skandinaavias ja kehtib 5 aastat.
OÜ Unigo Partners on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

TEEMAD TUNDIDE ARV
 
1. Ühine töökoht 1,0
2. Ühine ohutus: tööohutuse korraldus 1,5
3. Töökoha ohutuse tagamine: töötaja kohanemine ja tegutsemise viisid 1,5
4. Ohutu tööpäev ühisel töökohal: olulisemad ohud ja nende vältimine 2,0
5. Hädaolukorras tegutsemine 1,5
6. Eksam 0,5


LEKTORID
Rein Pahk, tööohutusvaldkonna spetsialist, kes on läbinud Soome Tööturvalisuskeskuses tööohutuskaardi koolitaja kursused ning omab praktilist kogemust tööohutusega seonduvas valdkonnas.
Igor Kiiko - praktik, kes omab pikaajalist ja mitmekülgset kogemust töökeskkonna spetsialistina ning lektorina.

HIND 85 Eurot (sisaldab KM 20%)  Tuletööde tegijate koolitus
Koolitusluba nr 6240HTM
6 tundi


Koolituse eesmärk:
Tuletöö tegemise koolituse eesmärk on tagada tuletöö tegijale teadmised ja oskused ohutu tuletöö tegemiseks. Koolitus koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast ning teadmiste kontrollist.
OÜ Unigo Partners on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

  TEEMA KOOLITUSE SISU TUNDIDE ARV
 
1. TULETÖÖ JA SELLE
TULEOHTLIKKUS
Tuletöö olemus ja liigid.
Tuletööga kaasnevad riskid.
Tulekahju olemus ja selle levik.
Tuletööst tingitud tulekahjud ja nende
tekkepõhjused.

2
2. OHUTUS TULETÖÖ
TEGEMISEL
Tulekahjude ennetamine ja tuleohutusnõuded.
Nõuded tuletöö tegemiseks.
Vajalikud tingimused tuletööks.
Tuletöö koht, selle valik ja ettevalmistamine.
Tulekustutusvahendid tuletöö kohas.
Töövahenditega kaasnevad riskid ning nende ohutu kasutamine.

2
3. TULEKAHJU KORRAL
TEGUTSEMINE
Kätumine tulekahju korral.
Tulekahju kustutamise põhi- ja ohutusreeglid.
Tulekustutusvahendite kasutamine.

2
4. PRAKTILINE HARJUTUS Praktilise kustutusharjutuse korraldamine.

 
5. TEADMISTE KONTROLL


LEKTORID
Igor Kiiko - praktik, kes omab pikaajalist ja mitmekülgset kogemust töökeskkonna spetsialistina ning lektorina.

HIND 85 Eurot (sisaldab KM 20%)

 Kontakt:
 tel. +372 56614656
 unigokoolitus@gmail.com

Avaleht Nõustamine ja teenused Koolitus Koolituskalender Registreerimine