Tuletöö tegemise koolitus

Sihtgrupp

kõik Eestis tuletöid tegevad, tuletööde järelvalvet teostavad ning tuletööde lubasid väljastavad isikud, kes puutuvad igapäevaselt kokku tuletöödega

Koolituse eesmärk

anda teadmised ja oskused ohutu tuletöö tegemiseks ja tulekustutite kasutamiseks tulekahju korral. Koolituse läbinu oskab hinnata tule kasutamisega seotud riske, tunneb erinevat liiki tulekustuteid, oskab neid kasutada ning orienteerub seotud õigusaktides.

 

Tuletöid võib teha isik, kellel on kutsetunnistus või kes on läbinud tuletööde tegemise koolituse ja kellel on kehtiv tuletöötunnistus.

Tuletööd on erinevad keevitustööd (gaasiga, elektriga), ketaslõikurite või põlevvedelikega metalli lõikamine, gaasleegi kasutamine, bituumeni vm põlevmastiksi kuumutamine ja kasutamine ning muud tegevused, mille käigus kasutatakse leeki, tekivad sädemed või temperatuur, mille mõjul võib süttida ümbritsev põlevmaterjal, tekitades sellega reaalse tuleohu.

 

Koolituse lõppedes väljastatakse tunnistus, mis kehtib 5 aastat.